• Konular – 
 • Şiir denemelerim

  Şimdiki zamanla, tarihle ve siyasetle ilgili bazı şiir denemeleri yazdım.
  Konular birbirinden farklı ve içiçe geçmiş durumda. Ayırt etmeye henüz zaman bulamadım.
  Beğeninize sunuyorum.

  24 Haziran 2018 secimlerinde neden Muharrem Ince aday oldu?
  Zebani Kemalist tarafından defedilen Kunta Kinte Gurbetci - 1
  Türkiye'deki aydınların tabiri

  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  Muhalefet yolunu buldun kaldırım mühendesi vur voltanı
  Memleketi kurtaracaksın hainlerle kandır Milleti at oltanı
  Vatanı içten yık, "aydınlık bu" diyerek, sinsice Milletin sırtına vur baltanı
  Nice devlet batırdınız, darbelerle yıktınız, sayısız vatansever sultanı.

  Elin gavuru bile görev ehlinde arar, Milli değer, devlete sadakat
  Yoksa öyle zihniyet, demek kuyu kazar, ne vah anlar, ne fakat
  Padişahlıktan kalan kazan kaldıranlar, ateistlik dinleri, itikat
  Vatan,din aşkı kalmamış fitneci güruh, ruhsuz, sanki maneviyatsız tarikat.

  Ey Kemalist! Tarihciyi, vatandaşını, Gurbetcini, Yeşilyurt'u tutukla
  Vur kafasını ez Milletin Takriri Sükûn gibi demir yumrukla
  Kuvvetini aldığın tek tanrın, sahtekâr, diktatör Atanın eseri nutukla
  Sakla kendini arkasında korunduğun 5816 numaralı hukukla.

  Millete, kültüre uzak duranlar peydah etmiş aday çatı
  Çakmadınız bu vatana bir çivi, köprü, yol, bina katı
  Oldunuz Vatan haini, havladınız, övdüğünüz sadece Batı
  Millete ettiniz hâkaret, Mehmetcik giyince Osmanlı pusatı
  Kemalist defetsede buluştu Gurbetciyle vatan aşkı, yüceldi reşatı.

  Meyvelerden almış adını, bulmuş, yerken bir Portakal
  Nâmahremin elini, dilini Vatana getiren sinsi yılan, çakal
  Kendisi çağdaş, demokrat, düşünür, Aristo'dan kalmış bir kıl, sakal
  bedeni dövmeli, züppe görünüşlü suratı biraz eşkiya eşkal
  Batı güdümlü basınla yıllardır beyhûde Vatanı eyler meşkal.

  Tahakkuk edeceklermiş kimmiş birleşenler, dâhiler hayırda
  Sandıktan çıkmış derler, cahil, çoban,akılsız koyunlar bayırda
  15Temmuzda çağdaş, aydın güya vatan kurtardı, eğlenerek panayırda
  Kemalistler övünür sahtekâr diktatörü Atasıyla, arka çıkar kayırda
  Cehennemin azabı sizi bekliyor, ateş, kor hazır, cayır cayırda.

  Doğruyu söylersen bizim gibi Gurbetci olursun Süleyman,
  Ey Kemalist, imha etmeye gücün yetmez, tarih-i Osman,
  Kadın eli öpen, Batı kültürü uşağı, Kemal şaklaban, bir melez azman,
  Atan sana devretti, taktı din, örf, kültür düşmanı, canavar tasman.

  Kalmış vefasız sanat âlemi sanatcının vefâtına Erkal'a
  Batı takliti,ecnebi lakırdı yoksa, muhtaçsın saygıya, bakkala
  Varsa sende omurga, din, örf, ihtiyaç Millet kenetleyen tutkala
  Koşarlar Kemaliste, ite, dinsize, şerefsize, geberince kolkola.

  Anneler günü Türkün değildir, olmuşsun Paşa ey Akar
  Tarihci Süleyman doğruyu söyler, cahil Kemalist bön bakar
  Osmanlıya küfreden, geçmişini reddeden aptal, aklı dili sakar
  Ata sahtekârdır, diktatör, ispatlamaya artık ne gerek var
  Batının uşağıdır, kültürünü yok eden tek dişli canavar.

  Batının geleneğine, alenen raksetmeye el çırparlar,
  Her türlü namussuzluğa, içkiye, harama göz kırparlar,
  Kemaliste, nâmahreme, pisliğe kucaklarını açarlar,
  Sonra dine, Millete, köylüye, fakire hâkârete koşar, fırlarlar,
  Adlarını da çağdaş, laik, demokratik, aydın koyarlar.

  Temel beyhaber, demişsin Milletin ihtiyacı yok altyapıya,
  Olmuşsun ateistle Ata'ya tapanla bir, giderekayak cisme tapıya,
  Köyündeki kadife postlu bile değer bilir, sapıyor asfalt kaplıya,
  Yüksek teknoloji gökten zembille iniyormu yoksa "saadet" yazılı kapıya.

  Kaptırmış kendilerini Prens Sebahattin gibi Batı taklitci,
  Bulmuşlarda Sol'da fakirliğe çare, adalet, gülüyor Gurbetci,
  Muhammed'in zekatını çalmışlar, sahtekâr, Marxist Leninistci,
  Uydurmuşlar devrim masalını, Millete dayatmış Atacı, Kemalistci,
  Ne uğrunda yürüdüğünü, tarihini bilmeyen güruh, güya hürriyetci.

  Batı'nın alırız her huyunu, suyunu, tabiiki Eurovizyon'u,
  Ata'dan kaldı alışkanlık ihya, medeniyet zannetik, Batı vizyonu,
  Batı kültürü inkilâplarla Millete çivilendi, propaganda televizyonu,
  Nâmahremin kıçı mübarek oldu, Kemalistin artık aşı, kimyonu.

  Osmanlıyı yıkan sevinçli, Vatan hainliği oldu çok şükür bir Erdem,
  İçeride hain sürüsü Kemalist, dinsiz,özgürlükten hep çalar dem,
  Milleti, şehiti, kökünü aşağılayan hor gören, sarsamazsın bu millet kadem,
  Ey Türk! kendine gel, bir ol, oku Orhun âbideni, Türksün mâdem.

  Kıvırmış gavur zaten sözünün eri olmayan Türk düşmanı
  İçerdeki hainler derler, ekmek yediğin kapıdır, bırak savaşmanı
  Özümüzü, vatanımızı henüz yitirmedik, olmadık haram şişmanı
  Kemalistlerin defettiği Gurbetciler, medeni kölelik pişmanı.

  Kutlamış Batı kuklası Kemal, Gezi'de kaybetmiş gözünü Arslan hanım
  Tekin'i arkasından telkin eder,"hani Haine Hürriyet madalyası, altın nişanım"
  Devlet, polis, halledildiydi "uzun adam" olmasaydı,darbeci,çapulcu hayranım
  15Temmuz diriliş gâzisine hayıflanır içinden, "neden ölmedin, pişmanım".

  Neredesin özlerim, mavi gözlüm, sahtekâr diktatörüm, putum
  Dinimi, kültürümü yokettin, müteşekkirim oldum lâik, unuttum Dede Korkutum
  İndirirlermiş Lenini, seni başıma korum, tıkarım içeri, Süleymanım,Yeşilyurtum
  Bana kemalist derler, düşünmem, seni tanrı yaparım, korurum, Atam, senin Robotum.

  Ey Kemalist! Aklını başına al! Edirneli bile fırlatmış yumurtayı
  Özür dile defettiğin Gurbetciden, astığın Milletten, gör artık Ata'nın yaptığı hatayı
  Bırak 3 maymunu, çarpıttığın tarihi, düzmece, diktatörlük kurultayı
  Kulak ver Milletine, dinine, pişman olmazsın, bırak Kemalist şafşatayı.

  Kemalistdir adım çağdaşlık adına Millete oldum daima takoz
  İçerim Atadan miras rakımı, mezem leblebi, istiridye, istakoz
  Tahtım, malım için tereddüt etmem, dostum olur başpiskopoz
  Tutarım yurdumun dört köşesini, kurtulmuş bölgem Beyoğlu, Beykoz.

  Kutlarmış Baykal Hıdrellezi, prova yaparmış, nasılmış cehennem ateşi
  Ata'yı yeniden keşfederse Millet, kalmaz Vatanda Kemalist, söner güneşi
  Sen vesayete sarıl, tık içeri tarihçiyi, Süleymanı, dinleme din kardeşi
  Devam et putlaştır Sahtekar Diktatörünü, bulunmaz arzda benzeri eşi..

  Alaturkadan bıkmış, Hint renkli bayramı kutlamış, Lara Antalya
  Ahlak, töre, kültür, din, gelenek kalmamış, insan mahluk olmuş, ağzı beyni salya
  Hangi millet geçmişini bıkarıp özenmiş, yüzer, sanki bir sürü sardalya
  Kemalistin bize mirası, Ata kına yaksın, gelenek gitti, türedi yumuşaklarla manolya.

  Bıktık Kemalistin sahte bayramlarından uydurulmuş bir 19 Mayıs
  Çıkarınıza asırlardır kandırdınız Milleti, hayasızca gülerek arkanızdan kıs kıs
  Tapındık durduk ona, çocuklara ulutturduk, andımızin sahibi sahtekâr diktatör şahıs
  Darbelerle ayakta tutuldu Milletin başına bela vesayet, perde arkasında fısfıs.

  Dediniz hep arzumuz Kürdistan, bize ne refah, isteriz hürriyet, toprak
  Oldunuz maşası, kandınız, kuklası olduğunuz Batının güdümlü mihrak
  Kırdınız insanı, kanla, nefretle, dediniz bu yaptığımız özgürlük, konuştunuz şen şakrak
  Kürde hayatı ettiniz zehir, cehennemi yaşattınız, kandırdınız, gözünün içine bakarak.

  15 Temmuzda toplandı ne kadar varsa hainler, Sosyalist, Kemalist ve Cemaat
  Milletine düşman, âsi, başkaldıran, dine, Millete, devlete etmeyen itaat
  İmânı olmayan, rabbine şirkte, Batı'dan ve batıldan medet arayan, hatta hâşâ şefaat
  Yerin dibine sokacaklar, inandıkları boş, hayal, Millete verdikleri güya vaat.

  Kemalistsin sahtekar, yalancı, tarihinden beyhaber, yüzünde yok kızarma
  Din, kültür, vatanının imha baltasına sap olursun, takarsın Dündar'a arma
  Atan gibi dikersin, Afet'imiz, afiyetimiz bol olur her akşam zıbarma
  Zimmet telefonuna, mektubuna etikden bahsedersin, lafların karnından çıkarma.

  Mübarek hayvanla açmışsın ağzını, ettiğin laf salatası, koyun, sığır
  Milleti ezmekte üstünüze yoktur, başta sahtekar Ata'nın açtığı çığır
  Hainlikte üstüne kimse yoktur, dahili harici mahkemeleri çağır
  Tellallığı pekâlâ yaparsın, Memleketi batırmak uğruna bozguncu çapulcu bağır, bağır.

  Aslında destek olursun zâlim, sahtekâr, dinazor Kemalistlerin yokoluşuna
  Hakka dua etmek lazım, cahil oğlan Gandi'mizin zulüm partisine baş oluşuna
  Sevinçle izlemek lâzım taşmaya başlayan bâtıl bardağının doluşuna
  Yakındır Millet son verecek, asırlardır, tarihin, hakikatın saklanıp, sabrın taş oluşuna.

  Ey Kemalist! Mahşere varmadan defettiğin Gurbetçiden özür dile
  İmânın yoktur biliriz, belki ruhunun derinlerindeki vicdânın susmaz bile
  Millete asırlardır ettiğin zulüm, sahtekârlık, bitsin bu hainlik, onca hile
  En azından hafifler, garip diyarlarda çektiğimiz ıstırap, elem, gözyaşı ve çile.

  Ey Kemalist! Elbet karşılaşacağız hakkın tecellisinde, kıyamette
  Ata'ndan aldığın kuvvetle, inkâr ettiğin,battığın, hakka karşı hüsumette
  Hesap soracak sana 15 Temmuzda olan şehit, kalkıştığın hain hezimette
  Zebaniler ebediyyen verecek hakettiğini, sayılıdır günün elbette.

  Korkma bayrağım, Kemalistlere karşı duran Gurbetçin var
  Vatan aşkı oldukça solu, haini, Batı delisini cümle âlemi defeder, savar
  Sahtekar diktatörünü arkasına almış vesayet doğru söyleyeni kovar
  Hakikâtın, 15 Temmuzun önüne çektiler cemaatten aldıkları set, duvar.

  Ey Kemalist sanma her yaptığın sana ebediyyen kâr kalacak
  15 Temmuzun kanını hâkâret ettiğin hak sana mahşerde soracak
  Düşmanımsın, aldığın beddua, hakettiğin gün elbet bir gün çatacak
  Defettiğin Gurbetçinin, astıklarının eli bir gün senin yakana yapışacak

  Din, kültür, gelenek, örfde olmayan, hürriyet diye dayatılan ters ilişki
  Vakti gelir buna karşı duranda olur yobaz, bu nasıl damgadır, afişki
  Arından yerinden dibine girer namuslu, sorar, Allahım bu ne iş ki?
  Havyan dürtüsünü zaptedemeyen güruh, mahlûk, içinde binbir çelişki.

  Memleketin gururu milli teknoloji, isabetle atılmış füze
  Hainler, aydınlar, çağdaşlar çekemiyorlar, gelemiyorlar yüz yüze
  Osmanlı, Türk Milleti parlayacak yeniden kainat, arza, yeryüze
  Ey Kemalist ebediyen silineceksin, gireceksin mezara, olmuşsun müze.

  Çıkmışlar Kemalistler, Ata Dernekleri olmuşlar avcı
  Salmışlar tarihcinin peşine av itleri gibi onlarca savcı
  Demişler olmaz Süleyman'dan, Armağan'dan manavcı
  Tellal makineleri, paçavralar, sürüsüyle yaygaracı, cavcavcı.

  Defettiler Kemalistler Avrupaya Gurbetciyi garibanı
  Köle muamelesini uygun gördüler Batı şaklabanı
  Buyurdular: "çağdaş Batı bu, olma Yakub Kadri Yaban'ı"
  "CHP gibi medeniyet gör biraz, bırak artık sapı, sabanı"
  Cehennemde bile görsek, azdır Kemalistlerin azabını.

  Asırlardır oldunuz Batının kuyruğunda güdüm
  Kemalistler kovdunuz bahşettiniz gurbete yürüdüm
  CHP ve Batının sahtekarlığına gözlerimi bürüdüm
  Aldım başımı senelerce ekmeğin peşini sürüdüm
  Gebermediniz, zebanilere hüzün gözyaşları kürüdüm.

  Solcu, asker, vesayet, Kemalist bir oldu
  Milletin seçtiği darağacında hır oldu
  Ardından vatandaşı defetti, gurbette kor oldu.
  Döndü Batıya: "Köle gönderdim". Sordu: "Yar oldu?"
  CHP mahşerde Ata'nla sorgu sual zor oldu
  Özür dilesen bile Gurbetçiler zar ziyan, hor oldu..

  Sandınız koyunlar meralarda otlarlar, uyurlar ahır bostan
  Millete hakaretiniz ezelden beri, kendinizse güllük gülistan
  Millet dindar, ağırbaşlı, besler sizi, didinir, eker bostan
  Giydiği kıyafet şanlı, gelenek, örflü, kurbanım, fes, fistan
  İş başa düştümü, kendi canını verir, yazar destan.

  Sömürdüler milleti sahtekârlar, adları emekci, solcu
  Batı'yla arkadaş, işi gücü hainlik güya doğru yolcu
  Aslında geçmişi ne idüğü belirsiz birtakım çapulcu.
  Batırdılar memleketi Kemalistlerle darbeciler yoğruldu.
  En sonunda Millet 15Temmuzla dikildi, doğruldu.

  İslamın temeli korumak gözetmek fakiri
  Solcu kesim türedi ne var yoksa dinsizlik zikiri.
  Ata'larından miras kaldı bu ışıklı hayali fikiri.
  Her zaman aşağılarlar Millete ait olan hakiri.
  Fakirin sırtından siyaset yapanlar akıl şakiri.

  Ata'mızda içerdi, biraz fazla kaçırdı.
  Ciğerini büyüttü, mezarını kazdırdı.
  Kafasını bulur çekerdi nutuk, lakırdı.
  Memleketteki bütün cevizleri kırdırdı.
  Partideki mirası hainlik ayyaşlık ve dırdırdı.

  Hoş geldin 11 ayın sultanı, mübarek dinimizin direği ey Ramazan
  Vakit duruyor sen geldikçe, kuduruyorlar, Kemalist,solcular her zaman
  Bereket fışkırır soframız, elimiz verir sadaka, ruhumuz kalbimizse, aman
  Durmaz laiklik kalkanına saklanan ateist Egeli'nin altından suyu yürüttüğü saman.

  Ey Egeli! Dön bir geri bak tarihine, harcadın şehit Efeleri, Menderesi
  Batı'nın bütün huyunu aldın,dinsiz oldun, öldüler uğrunda vatanın toprağı ,deresi
  Elinden gelse Ramazan'ı kaldırırsın, onlarsa tekrar ölürler, şüphesiz kaç keresi
  Yüzünüze tükürürler eğer mezardan kalksalar, çıkmış onlara cennet tezkeresi.

  Mübarek şehidim, rahat ol, sana mahşere kadar borçludur, minnettar bu vatan
  Sensiz kalırmı bu toprakta örf, din, iman, kalmadı seninse hiç günahın, tek bir hatan
  Nöbetimiz bitmez endişelenme, hain, Kemalistler oldukça Milleti satan
  Hak uğrunda canını verdin, ölmedin, aramızdasın, toprak yerde yatan

  15 Temmuzda para, erzak derdine düşen, alkışcı solcu, Kemalist korkak
  Îmanlı, yaman kardeşimse elinde yüreği, kahpe kurşunun hedefi alın, şakak
  Hakkın adaleti mutlaka tecelli edecek, kaçacaksın köşe bucak, yok artık arka sokak
  Defettiğin Gurbetci mahşerde yakandan tutup hesap soracak muhakkak

  15 Temmuzda dersini aldı solcu hain Kemalist, oldular pişman, bin beter
  Kudurdular millet nasıl başkaldırır, sersemlediler, bu Milletin sillesi yeter
  Eski darbeler gibi sandılar, atarız Millete her zaman istediğimiz neşter
  Yok etmek istedikleri din, iman, örf, tarih, birde Osmanlıdan kalan mehter.

  Kemalistle Cemaatin ortak işi, hain 15 Temmuz darbesi
  Yüklendi bütün suç, çöktü çökecek sahtekâr cemaatin türbesi
  Ey Kemalist! Düşmanımsın durdukça arz, bu gök kubbesi
  Saklandığın her zaman gibi sahtekârlığınla, şerefsizlikle şeyh cübbesi.

  Batı'nın şerefsizlerin köle tacirlerinin Ata'nın aday olduğu ödül Nobel barış
  İngiliz'in,Batı'nın emri Lozan'a karşılık ödül, hainlerin bu yakarış
  Ey berdüş, zebani! Millete şerefsiz dersin haddini bil, ne bu kızarış
  Vatandaş sen bu hainlerle bir olma gel Allah yolunda yürü, koş, yarış

  Gidiyor lira almış başını dörtnala.
  Çekemeyen montajcı ediyor yalpala.
  Faizciler bön bakıyorlar döndüler şapşala.
  Kuduran Batılı giriyor hainlerle kolkola.
  Kıyamet kopuyor diye bağırtıyorlar tellala.

  Kahpe Kemalist, dinsiz Batı'yı çağırdı, iblisi, şeytanı dürter
  Milletin bağrında açtılar yara, oldu ordu maşaları, neşter
  Gebermediler, türleri, nesilleri haşeratten daha da beter
  Osmanlı'nın yadigârı, kudursunlar, vatansever her defasında çal mehter!.

  Mazlumun, Gurbetcinin âhını alan Kemalist iki cihanda onmaya
  Terazinin kefesine, hakkın tecellisi, yüce kendisi bilir, ödül konmaya
  Yarası olan gocunur,ettiğini bulur, saf, halis gardaş alınmaya
  Er geç hesabın gelecek, imân etmediğin İsrafil'in düdüğü çalınmaya.

  Kemalistler Batı'yla elele verdiler, oldular omuz omuz
  Astılar Milletin adamlarını ettikleri domuzdan domuz
  CHP'liyle vurdular tekmeyi Gurbetciye, vatandaşın başına topuz
  Sahtekârlıkla Milleti kandırdılar: "biz Türküz soyumuz sopuz"
  Son sahtekârlıkları 15 Temmuzla sırıtırlar hâlâ soysuz, soysuz

  Mecnun seyyah gibi memleket gezersin.
  Kardeşini gavura, haine şikayet edersin.
  Bilmez misin oturduğun dalı kesersin.
  Sarışın sözcünüzle zebanilerden betersin.
  İnşallah ölmeden kendini bir gün ıslah edersin.

  Zengin kızı, 18 yaşında, tahsili bitmiş, reşitine ermiş Afet
  Kemalist der manevi kız, Süleyman der fakir kız yok, kapatma, bu ne gaflet
  Sahtekâr diktatörun hangi zulümlerini tarihci saysın, savcı gel affet
  Kemalist hesap günün yakındır, kıyametten er sana verilen mühlet

  Kemalist daima tarihte, Millette yıktı nam, şeref
  Gurbetci yaptı vatandaşını, temizletti pislik, kenef
  Sonra dost, yâr oldu Batı'yla, hainle vatan hedef
  15 Temmuz'da Cemaat'le oldu sarmaş, dolaş sedef
  Zengin Ege'yse alkışlıyor her hainliği maalesef
  Menderes bile mezarında Ege'ye ediyor teessüf, esef.

  Ezelden beri hep Milletine oldun düşman,
  Yıktın dinini, örfünü, tarihini eyledin perişan,
  Bir oldun Ata'nla nedir bu hayasız Batı'ya koşman,
  Bıktı Gurbetci artık, kaldımı CHP'de şeref şan,
  Duydukça çağdaş, laik, demokratik kulağımız pişman,
  Lozan'dan beri damgalanmış alnında hainlik nişan.

  Yasaklandı baş örtüsü, Milletin kültürüne Kemalist darbe, tarih yazar 28 şubat
  Dinine bağlı Millet ayıklandı, sanki misal yaban otuyla değerli hububat
  Din tekrar zehir görüldü, dindar mundar oldu, laiklik, ateistlikse iksir, hoş bir meşrubat
  Başını asker, vesayet ve neşriyat çeken, Millete yapılan darbe, zulüm ve tahribat

  Metni aynıdır 15 Temmuzla, Kemalist kalemidir, 27 Nisan muhtırası
  Gözdağı verilmiştir Millete, silah göstererek bak işte asker kasaturası,
  Nasıl yıkarsın bütün inkilapları, hiçe sayarsın işte sana Ateist Ata hatırası,
  Osmanlıyı hortlatamazsın, lazım olursa çıkartırım hazır, kabadayı usturası.

  9 Mart olmayınca Kemalistler başka darbeyle davrandı, tarih gösterir 12 Mart
  Milletin seçtiğini bertaraf ettiler, yücelttiler anıtkabir türbesini, niyetleri artmı art,
  Gurbetci Kemalistin hangi hainliğini saysın, koydular ateist Ata'nın inkilabı şart,
  Açıldı hâşâ tek tanrımız Ata'dır, ulu önder düzenbazlığıyla sahtekâr, hain pankart.

  Mazlum, gariban kader der, herkes darbecilere kahreder, eder lânet,
  Mesuliyetse daima Kemalistlerde, her darbede Millete eder ihanet,
  Tahtta yegâne kendileri oturur, devlet edilmiştir mutlak onlara emanet
  Ey vatandaş! Uyuma tanı Kemalist düşmanını, var artık telefon, internet

  Ordu ve darbe oyunlarının başrolünde oynar Kemalist asker Aydemir
  Biden bıyıklıyla güreşir, verir talebelerine 1962, 1963 emir üstüne emir
  Uslanmaz, ihtirastan buyruk verir: hedefiniz devletin tahtı, yık, kemir
  İkinci diktatörse sallandırır, indirir Millete gözdağı, yumruk, balyoz ve demir

  Korkudan sindi, Kemaliste toz konduramıyor muhafazakar millet
  Kemalistse asırlardır şımarmış, dokunulmaz, Ata'sı arkasında, illetmi illet
  Ne durursun daha, diren, kalk, siper et gövdeni, bitsin bu hayasızca zillet
  Kemalistin sendeki maksadı, Gurbetci gibi gariban, el et, fakir, sefil et

  12 Eylülde Kemalistler emretti, askerler tekrar döküldü yollara
  Vesayet siyasetin üstüne çöreklenmiş, takmış kafasını protokollara
  Tıktı hor gördüğü Garibanı, Kürdü, dindarı, Milleti taşan karakollara,
  Sebebiyse Konyada Millet toplanmış, uymamış Ata'dan kalan sembollara

  Ey Kemalist!Yeter artık sırtından geçindiğin Milleti ezdiğin
  Rabbimden dileğimdir, göçmeden dünyadan seninde hayatından bezdiğin
  Hakkın adaleti varsa, kalmaz basacak bir karış toprak, yol gezdiğin
  Kör olursun, duymaz, görmez, silinir, bütün hissiyatın, sezdiğin

  Rabbim gör gariban Gurbetcinin bedduasını, ahını
  Mühlet verdin biliyorum, zalime, tanımayan Allahını
  İşit dindar, biçare kardeşimin duadan ibaret silahını
  Duy artık mahşere yükselen asırlardır çektiği vahını

  Gurbet elde asırlardır süründük, yokolduk alçak Kemalist yüzünden
  Hakka sığınırım, elimden gelen yegane beddua, kurtulamadım hüzünden
  Zulüm devam edecekse, Rabbim getir kıyameti, insanı sil yeryüzünden
  Gözümüz açıldı, kapanacak, hayatımız ibaret mevsimlerin güzünden

  Hain arkadaşınız Berberoğlu deliğe girdi, sıkıştınız, aman aman toplanın
  İnşallah güme gidersiniz, yürüyüşünüzde polis şiddetiyle güzelce coplanın
  Zaten 90 yıldır pis işler peşindesiniz, mübarek Ramazan bereketiyle mikroplanın
  Kendinizi dev aynasında görüyorsunuz, oysaki tek hücrelisiniz, mikroskoplanın

  Bre Kemal etmişsin tekrar lakırdı sözde haktan, adaletten
  Haberdarmıydın sen, dinden, şereften, fakirlerdeki sefaletten
  Vakit bulamıyordun Milleti ecnebiye, gavura şikayetten
  Cahil çoban bile diplomalı senin bulunduğun gafletten
  CHP'nin layık olduğu yere getirdin, görmezsin, battı rezaletten

  Kemalistlerin güdümünde, müsaadesiyle kurulmuş "Ortanın solu Moskova yolu"
  Aşırı sol her devirde Milletine yabancı, lâkin bozgunculukta en önde, devrimin sağ kolu
  Avcıoğlu alamamış Milleten tek bir oyu, güya ıslah için devleti devirecek, solun solu
  Madanoğlu der, "mülkün yegâne sahibi devlettir", nasılsa askerin cömerdi, eli bolu

  Kemalımız almış başını Ankaradan İstanbula yürüyor
  Batı'nın itleri biraraya gelmiş koro halinde ürüyor
  Kemalist vesayet tekrar kuklalarını öne sürüyor
  Milleti avladıkları yem artık bayatladı çoktan çürüyor
  15 Temmuz darbelerinde Milletse hainlerin defterini hemen dürüyor

  1939 Kemalist varlık vergisi çıkardı gayrimüslimi ezmeye
  şarka sürgüne gönderdi parası olmayanı, yolda kar, buz çözmeye
  İnsana yapıldı işkence, o ise başladı hayatından bezmeye
  Gayeyse müslümanı zengin etmekmiş, zalim işbaşına, mesele çözmeye

  Sene 1942. Kemalist zalimi başladı, Milletten şahna adında vergi dermeye
  Yeşil vergi köylüyü kıtlıktan kırdı, başladı buğdayından aşından vermeye
  Toplanan hububat çürümeye başladı, mazlumun ahını alan muradına ermeye
  Milletse kahrından Hakka şikayet eder, ibadete gider, yasak camide hasret gidermeye

  Kemalizmin, zulmün başı, şubat 1940, köle işçiliğin adı mecburi mükellefiyet
  Devletin işletmelerinde hayvandan kötü muamele yaptılar, keyfiyet üstüne keyfiyet
  Milleti zorla tıktılar madenlere, diktiler başına bekçi, asker, ne sağlık kaldı, ne afiyet
  Kaderin garipliği, Zonguldak'sa celladına riayet eder, gurur duyar, inanılmaz bir zafiyet

  Ata'mız emretti: "giyeceksin şapkayı, bırakacaksın bu Osmanlı yobazı sarığı"
  Köylününse keneli topuğuna dikenler batar, hırpalanmış ayağındaki tek çarığı
  Boynunu büker, hakka havale eder, saklar yüreğindeki uçurumu, yarığı
  Satar tarlasını şapkaya karşı, servetlenir Batı kültürü sayesinde Vakko şımarığı

  Kemalistlere nasıl düşman olmayayım, kendi Milletine düşman, iblisle dost, şermi şer
  Batı geleneği uğruna sadık it oldu, salyalı kuduz, sahibiyse emrivaki Lord, Herr, Monşer
  Orduyu,devleti teslim aldılar darbeyle,zorla, kurdular okullarını, toplandılar üçer, ikişer
  Yıkadılar çocukken beyinleri, ceddini reddetti, kandı Millet, inandı nede olsa insandır, beşer
  Lâkin hesaplamazlar, zaman durmuş bekliyor onları, kıyamet, hesap günü, o engin mahşer

  Ey mazlumum!Din,vatan,iman aşkı olmayan seni anlayamaz
  Hor görür seni, şehitliğin,yüceliğin bilmecedir ona, kavrayamaz
  Hainliği hürriyettir,imansızlığı çağdaşlık, zihniyetini algılayamaz
  Kendince cisimden ibarettir, ruhsuzdur, tekrar dirilmeyi sorgulayamaz

  Atalarının sana mirası, 15 Temmuzda gösterdin, yok senden başka cesur
  Yüreğinle, etinle güreştin tankla, yıktın ihanetin kalesini, kalmadı ne engel ne sur
  Korkma mezara hapsolmadın, eriştin hakkın hediyesine, kalmadın mahsur
  Hakta senden hesap soracak değilki, saf ve berraktın, yoktuki sende tek kusur

  Ey şehidim! Ezelden beri senin yüreğin oldu bu Milletin her derdine tek çare
  Maneviyatın göğe çıktı 15 Temmuzda, sen kahramandın, hainlerse korkak fare
  Başa çıkamadılar azminle, ezemediler, entrikalarla ettiler seni hep idare
  Ancak bombalarla alaşağı edebildiler seni, başından uçurdular sürüsüyle teyyare

  15 Temmuzda şahlandın, Millete karşı vesayet darbesine, dur artık yeter dedin
  Susturdular hain din düşmanları, sense susturmadın Ezan-ı Muhammedin
  Yüreğin aslen aslandı, nasıl bir olur Batı medeniyetiyle beslediğin nankör kedin
  Dünyaya ibret, fakat çekemezler, görmezler, zalim dünyaya, bir kez daha kükredin

  Ey garibim! Hain zihniyetler geçerken aşağılayarak şehit kabrine bakarlar
  Harama batarlar taptıkları batılla, hayasızlıkla arza kadar, kibir nehrine akarlar
  Bilmezler günleri sayılıdır, ışık sandıkları ateşten gömlekle ruhlarını yakarlar
  Sense çoktan hidayettesin, sana garip diyen dilim gibi kör, sağır ve sakarlar.

  Ey en şereflim!Yatmıyor nur akan ebediyyen arınmış ölümsüz vücudun
  15 Temmuzda ölmedin, ölemezdin, öldüremezler, daha yeni doğdun
  Ölmek değil gebermek ancak kendilerine yakışır, torunlarının Nemrudun
  Mertebene ulaşmaya korkaktık, duraksadık, fakat önderimizsin, yitirme umudun
  Sönmeyen vatan aşkını Millete gösterdin, nesillere yeter senin mevcudun

  Ey gönüllerin görünmez fatihi, kaybolup meydana çıkan engin sihirim
  Nasıl kabire sığarsın, sığdıramam içine var olsa dünyalarım, bin şehirim
  Sende bulurum dermanı, içimdeki yanan vatan derdim, onmaz kara zehirim
  Yarınımıza ferah umut veren, yüreğimizi gönlümüzü paklayan hoş nehirim

  Ey kainat bekçisi! şehit yuvası genişler, bekletirsin huzuru sonsuz
  Hakiki vatana eriştirdinmi, yalancı vatansa hülyada, hasret içinde onsuz
  Kıyameti koparamadın, arşa tekrar direk vurdu, çimentosuz, betonsuz
  Gazabını yoksa kim durdururdu, Hızır misali yetişti sana bedensiz, bastonsuz

  15 Temmuzu kutlayana gerici, cahil diyenler var, hatta din yobazı
  İnsanları yasaklayıp, inandıkları maymunlarla evlendirmek lazım bazı bazı
  Hakkın şahitlerini keşfedip, kendilerini ilah ilan eden çağdaş düzenbazı
  Yalan üzerine kurulmuş hayatlarını göğe çıkaran kibirli, laf cambazı
  Vatanından utanan, aşağılık hissiyatlı, sinek beyinli medeniyet hokkabazı

  Ey çağdaş!Güya üstünsün, beyhude yaşamışsın, şehitlere sen nasıl dil uzatırsın
  15 Temmuzda seni kurtaranı karalayarak zannetme dünyasını karartırsın
  Hakka dua ederiz, seni hidayete erdirsin, nede olsa insansın, zihnini artırsın
  İmanı yüzünden kendini ve seni kurtaranı yok etmek ister, hala kuşatırsın
  Görmezmisin, İslamın güneşini çamurla sıvayanler gibi sende batılı abartırsın

  Ey kendini bilmez medeni!İslama, geleneğine bağlıya beslersin kin
  Oysaki bütün ahlaki erdemlerin kaynağıdır, sebebsizdir tepkin
  İmrendiğin Batı Şarkı kopyaladı, imansızlık bile anlatır senin çelişkin
  Hainlerin maşası oldunuz, buldular sizi insanların içinden seçkin
  Müslümanı yerin dibine soktunuz, dediniz, cahilsin, tembel, miskin
  Sırtından geçindiniz fakirin, içtiniz, zıbardınız, göbeğiniz şişkin
  Ata'nız gibi giydiniz protokollerde gülünç penguen misali smokin
  Milleti astığınız, zulmettiğiniz yetmedi, arkasından güldünüz pişkin pişkin
  Batı'nın her rezaletini kopyaladınız, meydana döktünüz, övdün ters ilişkin
  Ata'nız gibi her türlü haram tıkınırsınız, eksik olmaz masanda viskin
  Asıl babanız Batı'ya şikayete gittiniz, Millet aldığında elinden yetkin
  Bari 15 Temmuz şehidine dil uzatma, Milleti galeyana getirme, dursun sakin

  Ey şehit öz kardeşim! Kendi kardeşimden utanırım, saklarım, Batıya imrenir zavallı
  İmanı azdır Ata sayesinde, kusuruna bakmam, kıyamete inanmaz sorgu suallı
  Kemalist düzenin suçu, bayraktaki İslamı çarpıttı, nedendir acaba aylı, hilallı
  Vatan yerine ulus öğrettiler bize, oysa mübarek kanından rengi, sancağımızın allı
  İstiklal şehidine imansız, ruhsuz dediler, yokmuş sanki içinizde imanlı, sarıklı, sakallı
  Geleneğini, İslamı tanımaz, inkilapları bilir ezbere, hayatını yaşar, Batı medeni kurallı
  Şehit öz kardeşim gönderdik, uğurladık seni 15 Temmuzda şanlı, şerefli, helallı
  Kardeşimse seni inkar eder, peşinden gider, batasıca sol devrimin, belalı, ihtilallı

  Ey münkir nekir! Nasıl olurda 15 Temmuz şehidini sorguya cesaret edersin
  Görmezmisin imanını eline alıp geldi kabre, daha halen hediyeler vadedersin
  Suçu varmış gibi affeder, öz be öz kardeşimi hangi mahkemeden azledersin
  Münafıklarla, şirk koşanlarla bir tutar, imanı karşısında titrer, sonra da affedersin
  İsrafilin, kıyametin önüne geçer şehidim, sense evet imanlıymış diye kaydedersin
  Zaten akibeti belli olanı bekletirsin, terazi kurulacakmış, mahşere devredersin

  Ey şefkatli şehidim!Bizi geride bırakır, ihya köprüsünü tutar, geleceğini unutursun
  15 Temmuz karanlıklarında geleceğimize ışık tutar, ilimlerin içinde destur olursun
  Ağlayan Milleti, inleyen biçareyi, vah çeken yoksulu, boynunu bükeni avutursun
  Zalimlerin dünyalarını yıkar, emellerini hiçe çıkarır, karabasan olur, korkutursun
  Annelerin diline düşer, mazlumların sabilerin ninnisi olur, şefkatle uyutursun
  Nemrutların, zalimlerin zulmüyle parlayan cehenemin ateşini söndürür, soğutursun

  Öldü gitti konu oldu Kemalistlerin babası diktatörün atleti
  Astıkları yetmedi, başımıza bela oldu, bıktık talebelerinin illeti
  Tek kurtarıcı masalını ezberledik, asırlardır yalan tarih rezaleti
  Darbelerle ordularla esir aldılar, devirdiler hükümeti devleti

  Sarayburnuna ilk önce kendisi diktirdi, sonrada Kemalistler her yere bir Ata büstü
  Sormadılar Millete, hor gördüler garibanı, düşünmediler açmı, varmı giysisi, üstü
  Latin harfini okuyamayan köylü medeni olamadı, boynunu büktü, kaderine küstü
  Dinine bağlı olanlar namert oldular, Allahsızlar nedense insanın en üstünü, en dürüstü.

  Batı medeniyeti, kültürü uğruna nice âlim, gariban kelleler yuvarlandı
  Batı zihniyetiyle yapılan inkilaplarla Millet aşağılandı, her zaman şamarlandı
  Allahsız zümrenin sırtı sıvazlandı, cepleri doldu, şımartıldı, kaşarlandı
  Oysa Millet uygarlığın doruğundaydı, Islam'la ezelden beri hidayete erdi, arlandı
  Batının Türk ve Islamı çökertmek için tek ihtiyacı, kaleyi içten yıkan sırtlandı.

  Getirdiler inkilaplarla Batı medeniyetini, harfini,operasını, müziğini, heykeli
  İnternetle Millet uyandı, Kemalist vesayetin şapkası düştü, ortaya çıktı kılsız başı, keli
  İngilizlerin projesini Uzun Adam söküp atmaya başlayınca zıpladı Almanın Merkeli
  Millete anasını ağlattıran Kemalistler gördüler elden gidiyor devletin tekeli

  15 Temmuzun hazırlığını yaptılar Kemalistler, dayattılar 27 Nisan muhtırasını
  Açtılar üstünde Batı medeniyeti Ata inkilapları yazan amiral gemisinin bandırasını
  Büyükanıt tehdit eder, vermem devleti, Kemalist ordunun çiftliğini, mandırasını
  Uzun Adam itham edilir, ne haddine değiştirirsin yobaz Osmanlıyla Ata'nın hatırasını

  Kemalistler bir türlü gebermediniz, zebaniler giysin atletini Ata'nızın
  Ebediyyen yanasınız Milleti sömürüp dinsizleştirip rahat yatanızın
  CHP diktatörlüğünde Milletin başına bela olup Vatanı Batıya satanızın
  Sonra sizi kurtardık masalıyla Milleti aşağılayan yalana yalan katanızın

  Bıktım bu cahil sürüsünden bir insan bu kadar abartılmaz yetti artık
  Ata'nızı tanıyın, atletini mübarek ettiniz, heykel, put içinde battık
  Ata'nız bir diktatördü, astığı astık kestiği kestik, yeteri kadar abarttık
  Araştırın öğrenin, insansınız, emrediyor size sahip olduğunuz mantık

  Jöntürklerden başladı Batı yanlısı kalemşörlerle hain edebiyatı
  Tevfik Fikret'le zirve yaptı Batı kültürünün Osmanlıya harfiyatı
  İttihatçılarla çekiçlendi, devam etti Batının Anadoluya sevkiyatı
  Ata'mızla, inkilaplarla kanunlaştı, arşa değdi, Batı düzeninin nakliyatı

  Ata'nızın ışığı yoktur, Allah katında bütün kullar eşittir, hesap sorulur amelinden
  Kemalistler putunuzun atletini başınıza çalın, beter oldunuz Bakırköydeki deliden
  Tapma seansları düzenleyin, toplanın basından, mahalleden, Aliden Veliden
  Yeterince var adamınız, Düşünce Derneğinizden, enstitüden, üniversiteliden

  Ezberledik, her yere Demirağ'dan kalan Ata'mızın "süslü laflar"ını yazdık
  Eski Yunan tanrıları gibi ilahlaştırdık, çehresini dağlara, taşlara kazdık
  Demekki Batı kültürünü almadan önce hem barbar hem yobazdık
  "Tek dişli canavar" meğerse bizi ıslah etmiş, eskiden Türk,Kürt ve Lazdık

  Mehmet Akif milliyi,dinini övdü, Batıya sırtını döndü, sonunda yoruldu, bitti, tükendi
  Muassır medeniyetin tek makinesi lazımdı, lâkin inkilaplarla örfü,âdeti,dini bileğimizi bükendi
  "Tek dişli canavar"ın ağacını aldık, halbuki bizim yetiştirdiğimiz meyveli, onlarınsa zehir kökendi
  "Nağmahremin eli" değmesin diye kan döktük sonunda Batı kültürü damarımıza giren dikendi.

  Ey Kemalist!Birgün elbette teslim edeceksin nefsine uyup şeytana sattığın ruhunu
  Çanakkale'deki adalet tanrıçası Themis kurtaramayacak dahil olduğun ateist güruhunu
  Pişmanlıkla, demir leblebi gibi yutacaksın dindara savurduğun küfrünü, yuhunu
  Zebaniler öğretecek sana inanmadığın, hâşâ, sahtekâr dediğin Muhammed'i, Nuh'unu

  Tekrar çalındı şehit cenazesinde Frederic Chopin'in Opus 35 numaralı marşı
  Askeri inzibat eğlenerek ebedi yolculuğa gönderirler, ortalık sanki panayır, çarşı
  Kemalist ordu Batı geleneğini Ata'dan beri sürdürür Türk İslam kültürüne karşı
  Her defasında karşısına alır, alay eder, kendini yoktan var edenle, kainatı, arşı

  Överler Kemalistler, bitiremezler altın çağ Cumhuriyet dönemini
  Köylü yoksulluktan bit içinde kıvranır, bu dünyada yaşar cehennemini
  Kemalist, ateist zümreyse bolluk içinde, eder dinciyi yok etmek yemini
  Batı kuklalığı devam eder, hazırlar kendine zorbalıkla diktatörlük zemini

  Ne gariptir, rahat bile bırakmazlar Kemalistler mazlumların cenaze namazını
  Ahiret yobazlıktır, uyacaksın, dinleyeceksin Batı delisini, cahili, aymazını
  Kendi kültürüne yabancı, ecnebiye şikayetci hain, memleket gammazını
  Sülük, asalak misali vatandaşının kanını emmekten vazgeçmeyeni, yılmazını

  Gandi Kemalımız bahane göstermiş kabul edilmeyen cenaze çelengini
  Dava açmış şehit ailesine, nasıl reddedersin CHPyi, kırmızı, al rengini
  Altı ok devlettir, başkaldıramazsın, bil haddini, sınırını, kendi dengini
  Boyun eğ, dur el pençe, karşındaki nede olsa Millete, dine hakaret zengini

  Gandi Kemalımız etmiş yine lakırdı, "dört yılda bitiririm PKK terörünü"
  Galiba CHP mazisindeki katliamları ezberlemiş, örnek almış tek diktatörünü
  Sabiha Gökçen gibi bombalamak amacı, parçalamak, Dersimin tümörünü
  Sallayıp atıyor, başrolünde oynuyor, bozgunculuk filminin provokatörünü

  "Sanatçılar güçlü yapacakmış memleketi", bu nasıl görülmemiş bir cahilliktir
  Oyunlarla, resimlerle olsaydı, pigmeler dünyaya hükmederdi, duyulmamış rezilliktir
  Küba eğlenceyle, sanatla, şarkıyla arzı kuşatırdı, CHPnin bulunduğu gafilliktir
  Yanlız sanayi güçlü yapar memleketi, gerisi CHPnin zihniyeti gibi fosilliktir.

  Amiral gemisi algı peşindeymiş "okumuş erkek olurmuş kadı, okumuş kadınsa cadı"
  Alman basınıyla işbirliği içindeler, ittifakın aynı tıpatıp ikiz sağ ve sol kanadı
  Türk Milletine, dinine, kültürüne hainlikte öz kardeşler, sadece farklıdır soyadı
  Nede olsa Batı ebeveynleri oldu asırlardır, yetiştirdi, büyüttü besledi, oldu dadı

  Gereği vardır asılanların dilinin, gözünün çıkmasıyla Millete gözdağı veren darbeci vahşetin
  Lâzımdır Millete gözdağı için acının en şiddetlisi, cehennemin bu dünyadaki şekli, dehşetin
  1923den beri çığırtkan makineleri beyinleri öğütür, parçalar, yardımıyla basının, manşetin
  Ateist Kemalist elini oğuşturur bu cihanda, müslüman toplarsa el, kol, bacak, koyarsa içine poşetin

  15 Temmuz darbesinin gazisi, iman delisi, düşünmeyen, Safiye Bayat kadını
  Kaybetmiştik, unutmuştuk, bize öğrettin, nasılmış 21.asırda Nene Hatunun adını
  Arkandan vursalardı ne farkederdi, bedenin başlatırdı mübarek Vatan cihadını
  Deliliğin yeterdi hortlatmaya, unutulan, unutturulan gömülmüş şehit ecdadını
  Sana yobaz diyenler çekemezler, hayıflanır heyhat çıkaramadık Batı fesadını
  Zaten senin gibi deliler, çılgınlar, cahiller her zaman kurtardılar geleceğin evladını

  Kemalist solcu kudurur, bir kadın nasıl meydan okur, alay eder vesayetin memuruyla
  Darbeye karşı erkekleri taşıyan Şerife Boz her işe karışırsın elinin hamuruyla
  Yobaz başörtünle araba sürmek sana mı kalmış, kamyon tekerinin çamuruyla
  Evinde oturmayıp hiçe sayarsın dalga geçersin kurşun, bomba yağmuruyla

  Kemalist solcular adalet için yürüyeceklermiş, maksat fiyatını artırmakmış fındığın
  Mâzide çiftçisini bit pire içinde gebertti, muhtaçtı buğdayın tanesine, zındığın
  CHPnin asırlardır Tekellerle, KİTlerle yetmedi, içtiği, zıbardığı, tıkındığın
  Milleti kandırıp kendini şimdi saf, berrak gösterirsin, günahlardan arındığın
  Aslında it kulübesi bile fazladır sana, korunmak için kafanı sokup barındığın

  15Temmuz şehidi alay konusu, ayaklar altında sürünüyor, ortada güzellik kraliçesinin kanı
  Ata'nın Batıya ait Keriman Halisle Millete dayattığı bacak yarışmasının şimdiki erkanı
  Itır Esen kendi bozuk kanıyla güya aşağılar, hâkir görür, şehidi, komutanı, hakanı
  Batının içimizdeki devrişmelerin, medeniyet adı altında arkasına saklandığı hainlik kalkanı

  Şehidim dön bak arkana Milletin imanı oldukça Mine Özerler bitmez
  Anadolu kadınındaki ar namus oldukça 15Temmuz ruhu kaybolmaz, yitmez
  Kaybettiğimiz sadece eksilen sesin, onunda hafızamızdan asla yankısı gitmez
  Hissiyatlı, hayalı insanlarımız koşar sel olur, olacak şeymi vatan çağrısını işitmez

  Başörtülü Türkmen Tekin başkaldırmış, kalmış tankın altında
  Işığını kısmış bekliyordun, aydınlattın zifiri geceyi o yıldız parıltında
  Gözyaşı sana yetişmezdi, nâfile, kurumuştu, uğurlarken seni cenaze ağıltında
  Hangi mekâna sığacaksın, sığamadın yer bulamadın bu kubbenin altında
  Bir kabre hapsedemezler seni, enginlere sığmaz taşarsın yeraltında
  Artık müminlere mahşerde şemsiye olursun, toplarsın gölgende, karaltında

  Nine Fikriye Temel eline almış sopayı köprüye gitmiş dövmeye askerleri
  Nasıl ezecekmiş, imanını parçalayacakmış, hain zırhlı aracın tekerleri
  Şehit olacaksa kurşun yağmuruna dönerdi o cenazenin mevlüt şekerleri
  Bir nine zalime meydan okur, bu cihandaki hakkın bekçileri, hak erleri

  Hain darbeyi duyan Sevgi Yeşilyurt, aceleyle ayakkabısını yolda giyen
  Başını dik tutan, yere kendini atmayan, hain kurşunları göğsüne yiyen
  Şehitler köprüsünü kanıyla canıyla müdaafa eden, kefenini canlıyken giyen
  Başörtüsü imanının ispatı, ölüme yürüyen, vatanıma el sürdürtmem diyen
  Musallaya, teneşire meydan okuyan, tankın zırhını kadın elbisesi diye giyen
  İstiklal savaşında savaşıp bize tekrar verdin vatanı, sağol, mübarek hediyen

  Ey şanlı bayrağımız, tekrar seni yücelttik, dalgalan artık ey nazlı hilal
  15Temmuz gibi şeref kazandıran bitmez, gerek yok bu kadar celal
  Söndüremedikleri îman bitmedikçe parlayacaktır vatanın istiklâl
  Şehitlerin kanları arşa ulaştı, rabbimden çoktan oldu artık helâl.

  Kemalist vatanı batırıp, kovmasaydı bizi gelirmiydik memleketine Nazinin
  Gözümüz arkamızda kalırmıydı, kalbimiz yuvası oldu hüzünün, hazinin
  Köle olduk gurbette, koparıldık, hayalini kurduk vatanın, geçmişin, mâzinin
  Hasret kaldık sahtekârların yazdığı tarihe bile, eseri olan şehidin, gâzinin

  Senelerdir siyah saçımız yüzünden hakir görüldük bu yaban ellerde
  Aşağılandık müslüman ve Türklüğümüzden dolayı bu ruhsuz bellerde
  Kaybolan kardeşimizi, dedemizi aradık haber taşıyan o demir tellerde
  Asalak Kemalistse devleti emdi, sefa buldu, yanındaki o güzellerde

  Dil bilmediğim garip ellerde süründüm, yar, yoldaş bulamadım
  Devamlı aşağılandım, boynum bükük, söyleyecek laf bulamadım
  Küçük çocuklarda gördüm benim derdimi, cefamı, yarını bulamadım
  Vatanım beni bırakmıyorki, rahat, kedersiz bir hayat bulamadım
  Vatanıma gittim, benden beter, halimi anlatacak dost bulamadım
  Sahtekârın peşinden giden mâsumu görünce kendimde rahat bulamadım
  Dedesinin asılmasına sevinen torunu görünce örfü, âdeti bulamadım
  Hakk beni belki anlar diye aradım, vatanımda seccade bulamadım
  Bedduam yetişmedi herhal Hakka, Kemalistsiz çene bulamadım
  Döndüm zindanıma, neden doğduysam, ölecek kabir bulamadım
  Kaderimmiş deyip gözyaşlarımla başbaşa, derdime çare bulamadım

  Ey Egeli! Amel defterine zorla bir satır yazdıramazsın,
  Uğraşma beyhude ebedi ezanın sesini susturamazsın,
  15 Temmuzda İmam dövüp Milletin sesini kıstıramazsın,
  şarka gerici deyip medeni masalınla kimseyi kandıramazsın,
  Baş açmayı ilericilik sayıp, zorla Milleti Batılı yaptıramazsın,
  Batı kültürüyle terbiye edip geleneğini, örfünü saptıramazsın,
  Ettiğin zulümlerle zebanilere rüşvet verip kandıramazsın,
  Menemen gibi olaylarla dini, tarihi, Anadoluyu çarpıtamazsın,
  Bizans oyunlarıyla Milletin belleğini,uğraşma, bulandıramazsın,
  Bin yıldır Anadoluda var olan Osmanlının tabutunu kaldıramazsın,
  Oy verdiğin şer odağı partinin geleceğini zaten kurtaramazsın,
  İnkar edip, tabiat deliliyle bocalayıp, Hakkı bastıramazsın,
  İspatlamaya çalıştığın varsayımlarla Ateizmi yutturamazsın,
  Kemalist orduyla Milletin başına Batı'yı ve Bâtıl'ı sardıramazsın,
  Dinlediğin Chopen'le Milletin kulaklarını aşındıramazsın,
  Milletin basınını tehdit edip askerle, mahkemeyle astıramazsın,
  İslama Arap yalanları deyip Peygambere, Hakka dil uzatamazsın,
  Din ve Osmanlı teknoloji düşmanıdır diye Mâziyi cezalandıramazsın,
  Sahtekarlıkla ve yalanlarla dolu geçmişini ahirette ışıklandıramazsın,
  Dini yok etmeye uğraştığın yıllarını cennette nurlandıramazsın,
  Teknolojisini bırakıp Batının kültürüyle bu vatanı kalkındıramazsın,
  Batının emellerini yerine getirebilmesi için onu iştahlandıramazsın,
  Bu vatan için canını vermiş ecdadımızı kabirlerinde utandıramazsın,
  Batıya giderek Uzun Adamı şikayet edip kendini acındıramazsın,
  Milletin senden yaka silkip, saçlarını yoldurup, çıldırtamazsın,
  Eski düşman Yunanı bile kıs kıs güldürtüp, dudak ısırtamazsın,
  Yolsuzluktan dem vurup 1923den beri Vatanı kadrolandıramazsın,
  "Yok bu kadarı olmaz" diyen şehitleri bile mezarından ayaklandıramazsın,
  Sana çok laf söylerim, söyleyeceğim, fakat arsızsın zaten aldırmazsın,
  Ey Egeli! Amel defterine zorla bir satır yazdıramazsın.

  Tuzlu gözyaşı, neden akarsın, bu halime mi acırsın,
  Hangi bıçak kessin hissimi, yüreğime hançer batırsın,
  Silemedim seni, kazınmış bir kere, hafızamdaki satırsın,
  Atamadım, kurtuluşum ne zaman, ecelimde mi hazırsın,
  Beni kemiren düşünceden hürleşmiş mezarımı mı kazırsın,
  Bedenimi yöneten paşaların içinde hükmeden nazırsın,
  Bana verdiğin sadece çile, hüzünün kardeşi, bitmeyen hatırsın,
  Hainlere imrenir oldum, gelsinlerde kederi, tarihi, acıyı astırsın,
  O zaman kurtulurum, gözyaşı kalmaz, inancı, kalbi bastırsın,
  Fakat tekrar dirilirsin elem, hasret, keder vermede hızırsın,
  Kuru gözyaşı, neden akarsın, bu halime mi acırsın.

  Atıyorsun yüreğim, usanmadın, bu kara ızdırabı hâlâ beslersin,
  Gönlümün evirip çevirdiği, fiziğin bocaladığı, ifadesiz heveslersin,
  Yaşamamış kölelerin çığlığını çağırır, diri gömülen dilleri seslersin,
  Kimlikleri kazınmış, sevgiden yoksun, unutturulan konular bahislersin,
  Meleği bağrında öldüren, sahte karanlığı aydınlatan iblislersin,
  Vicdansızlaştırmayı hedef edinmiş medeni, yüksek nefislersin,
  Atma yüreğim, durdur artık, bu kara ızdırabı hâlâ beslersin.