• Konular – 
 • Ataputcuların yurtdışında diktikleri Ataput heykelleri

  Ataputun kendisini tanrılaştırmaya başlaması kendisi hayattayken 1930lu yıllarda başlar. Bu gâyeyle yurdun her tarafına en ufak köye, ulaşılmaz dağ başındaki kulübeye bile Ataput resimleri asılır.1933den sonra 10.yıl marşı duvarlara asılır ve okullarda 10.yıl marşını toplu halde söylemek mecburi olur. Bir yazarın dediğine göre, Putkabir, Kemalizmin yönetildiği yer, Türkiyenin kâbesi olur, her şehire konulan Ataput heykeli ise Kemalizm bayramlarının kutlanması için âyin töreni yeri olur. Okullarda genç dimağlara çiviyle çakılan Ataput, sonra liselerde yüksekokullarda beyin yıkama seanslarıyla devam eder. Sahtekar, yalan inkilab tarihini en iyi şekilde hatim edenler, en iyi notları alır, en iyi mertebelere gelirler. Putkabiri ziyaret eden devlet adamları devletin Putkabirden yönetildiğini her zaman tasdik ederler. Her şehirde, meydanlarda, okullarda, resmi dairelerde bulunan heykeller, Kemalizmin ölmediğini, Ataputun başlattığı Ataput heykelizminin devam ettiğini, Batı kültürüyle, çağdaşlıkla eş tutulan, fakat aslında heykelizmden ibaret olan bir Ataput hipnotizesi, Ataput hayranlığından, beyin durdurma alışkanlığından başka bir şey değildir.

  Kemalistler 1970li yıllardan başlayarak yurtdışına da Ataput heykelleri dikmeye başlamışlardır. Sanıldığı gibi yabancıların Ataputa hayranlığından değil, Türkiyedeki Ataputcuların akılalmaz heykelseverliği yüzünden yutdışındaki heykelleri Türkler dikmişlerdir. Kemalistlerin kendi diktikleri Ataputun yurtdışındaki heykellerle övünmeleri ise kendi ruh hastalıklarını göstermektedir. Hem kendin heykel dik, hem de bu kendi diktiğin heykellerle övün. Bu nasıl bir hastalıktır akıl alamaz. Yurtiçinde bulunan milyonlarca Ataput heykeliyle, büstüyle, resimiyle zâten bütün dünyada bir insanı putlaştırma rekoru bizdedir. Fakat bununla Kemalistler asla yetinmezler. Bu heykelizm deliliğine 5816 sayılı Ataputu putlaştırma kanunu da yardım etmektedir. Herhangi bir Ataput heykelini kaldıramazsınız. Dini simgelerden, sembollerden, her şeyden daha çok korunur.

  Yurtdışına giden Türkler birdenbire heykelizmden sıyrıldıkları için herşey onlara garip gelir. Alıştıkları Türk şehirlerinin ortasındaki putlar yabancı ülkelerde yoktur. Olsa bile yabancı ülkelerdeki heykeller birbirine benzemez, Türkiyedeki gibi tapılan tek bir adamın heykeli değillerdir. Başka ülkelerde tek bir adamın bütün bir ülkeyi kurtardığına inanılamaz. çünkü başka ülkelerde hiçbir devlet adamı, en mühim diktatörler bile tek başına bir ülkeyi kurtardıklarını iddia etmezler. Bizim Ataputsa 1930ların başında tek başına ülkeyi kurtardığını ilan etmeye başlamıştı ve kendi basınıyla bunu nerdeyse her gün insancıklarına duyuruyordu, beyin yıkıyorlardı, hâlen yıkıyorlar.

  Ataputizm Türkiyede öylesine alışagelmiş bir hâle gelmiştirki, meselâ hayatında kendi şehrinin dışına çıkmayan bir vatandaş başka bir şehire gitse hiçbir yabancılık çekmez. Ataputun heykeli her okulun önünde, her meydanda, her otelin duvarında, her kamu binasının girişinde her yerde vardır.

  Yurtdışına seyahate giden insanlar alıştıkları Ataputu göremedikleri için garip kalmaları kendileri için yadırganacak bir şey değildir. çünkü zaten yabancı bir ülkeye gidiyorlar. Bunu nasıl olsa anlıyorlar. Fakat bazı Türk turistler yabancı devletlerde Ataput heykelini gördükleri zaman şaşırıyorlar, Kemalizmin kendilerine yutturdukları sahtekarlıkları hatırlıyorlar ve putlarının sanki gerçektende ne kadar büyük, dünya çapında bir insan olduğunu zannediyorlar. Bu hususta yazdıkları saçmalıkları o kadar çokki. Düşünün Eskimo ülkesinde mesela bir Ataput heykeli konulsa Eskimolar Ataputa neden hayranlık duyacaklar? Eskimoların veya herhangi bir milletin vatandaşları, Ataput için neden hayranlık duysunlar? En büyük peygamberlere, dehalara, üstün keşifler bulmuş insanlara bile mesela ateistler, veya dindar insanlar hayranlık duymayabiliyorlar. Mesela Ataput misali gibi Eskimo kökenli birisi çıksa, mesela deseki Eskimolara: "Grönlandda Fok Balığı yemeyi yasaklıyorum, post giymek yerine ingiliz silindir şapkası mecburiyeti getirdim, tek başıma Grönladı ben kurtardım, beni, mecbursunuz sayacaksınız, seveceksiniz, taptığınız ruhların yerine artık beni koyacaksınız!" dese Ataputun bütün inkilaplarını Grönlandda uygulamak istese Eskimolar o adama ne yaparlar? Yurtdışına giden Türkler yurtdışındaki Ataput heykellerini gördükleri zaman seviniyorlar, kendi kendilerine hiç sormuyorlar. Bu Ataput heykelinin yurtdışında, orada ne işi var? Kim yaptı? Neden yaptı? Yabancı insanların Ataputla ne ilişkileri olabilir?

  Yurtdışındaki Ataputun heykellerinin geçmişini biraz araştırırsanız hemen öğreniyorsunuz. Biraz araştırdığınız zaman yurtdışındaki Ataput heykellerinin altından çapanoğlu çıkıyor. Yâni yurtdışındaki bütün Ataput heykellerini Türkiyedeki Kemalist devlet adamları dikmişlerdir. Zâten Kemalistler bu heykelleri yurtdışına diktikleri için kendileriyle gurur duyuyorlar. Eğer tersini düşünürseniz, meselâ Türkler, Türkiyede bir Eskimo kahramanının yada Eskimo efsanesinde geçen bir karakterinin heykelini neden diksin? Meselâ atıyorum Balıkesirde Eskimo ruhunu canlandıran bir heykelin ne işi olabilir? Fakat yurtdışına seyahat eden insanlar dünyadaki Ataput heykellerini şöyle açıklıyorlar: Daha doğrusu bizim beyinleri durmuş Kemalistler şöyle açıklıyorlar. "Bizim Putumuz öylesine büyük bir deha, öylesine büyük bir kumandan, öylesine büyük insanüstü yeteneklere sahip insan, öylesine kabiliyetli, öylesine zeki, öylesine bir orduyu yenecek kadar cesur, gözü dönmüş kahraman, öylesine peygamber gibi geleceği görebilen öngörüsü yüksek insan ki, dünya insanları Ataputumuza hayran kalıyorlar ve heykelini o yüzden dikiyorlar." Yani mesela DeGaulle, Washington, Lenin, ingiliz kralları bizim Ataputumuzun yanında bir hiç kalıyorlarmış. Hatta hiçbir Osmanlı, Göktürk, Selçuk Sultanı onun eline su dökemezlermiş. Saçmalığın daniskası.

  Halbuki bizim Ataputcu Kemalistler değişik yıllarda putlarını dikmek için yabancı ülkelere müraacat etmişler ve bir yolunu bulup bu heykelleri dikmişler. Mesela karşılıklı dostluk adına bir belediye kardeş bir yabancı belediyeye teklif götürmüş ve karşılıklı bir park yapmışlar ve içine putlarını dikmişler. Türkiyede dikilen heykeller yetmediği için yabancı ülkelerede dikelim demişler.

  Özellikle Türkiyede sosyalist, solcu hükümetler zamanında sosyalist ülkeler seçilmiş, ve o ülkelere karşılıklı heykel dikilmesi önerilmiş ve gerçekleştirilmiş.

  Bazı internet sayfalarına bakıyorum, yazılar şöyle:

  - bizim Türkiyedekiler kıymetini bilmiyorlar, fakat yabancılar Atamızın kıymetini bizden daha çok biliyorlar.
  - gurur duy! dünyanın her yerinde büyük Atanın heykelleri var.
  -diğer hiçbir kahramanın devlet adamının heykeli yok fakat tek Atamızın heykeli var. Ne kadar gurur duyulacak şey. vesaire, vesaire.

  Ne kadar aslında Türk Milletini aşağılayan laflar bunlar! Yani şimdiye kadar hiçbir Osmanlı büyük insan yetiştirememiş, hiçbir büyük Türk kalmamış bin 400 yıllık Türk tarihinde sadece Ataput varmış.

  Bir bakıma bu laflara doğruluk payı verebilirdim, şöyle olsaydı: Eğer yabancı devletler bu heykelleri kendiliğinden dikselerdi. Fakat dikilen heykeller Türk heykeltraşların yaptığı ve yabancı ülkelere gönderilen orada dikilen heykeller.

  Bu heykellere harcanan para ve masraf beni ilgilendirmedi. ilgilenenler düşünsün.

  Neyse şu heykellerin geçmişini aktarayım o zaman yapılan sahtekarlığı anlarsınız. Zâten Kemalist denilince akla gelen ilk şeyin sahtekarlık, yalancılık olması gerekir. Zaten Kemalizm sahtekarlizm diye değiştirilmesi lazım. Başlayalım.

  1. şili Santiago

  1972 yılında Türkiye ile şili arasındaki dostluğu pekiştirmek için karşılıklı Ankara çankaya belediyesi ve şili santiago belediyesinde bir park kurulması kararlaştırılmıştır. şili ülkesinin başkenti Santiagodaki Ataput heykeli 1973de Heykeltraş M. şadi Çalık tarafından yapılmıştır. Heykel Santiago'nun Las Condes Belediyesi sınırları içerisindeki Apoquindo Caddesi üzerinde bulunan Cerro Navidad parkına 29 Ekim 1973 tarihinde Cumhuriyetimizin 50. yıldönümünde törenle yerleştirilmiştir. Türkiyedeki karşılığı çankaya şili parkındaki şili'nin kurucu devlet başkanı Bernardo O'Higgins'in heykelidir. Yani bütün şilililer Ataputa hayran olduklarından şilide Ataputun heykelini dikmemişlerdir, çankaya belediyesi dikmiştir.

  şili Santiagodaki Ataput heykeli

  Karşılığı olan çankayadaki O'Higgins'in heykeli

  2. Venezuela Karakas

  2002 yılında Venezuela'daki Türk Büyükelçinin çabalarıyla diplomatik bir eşitlik ve karşılık anlamında Venezuelada bir park Atatürk heykeli ve Türkiye'de karşılığı olan park/bahçe/heykel yapılmasını kararlaştırlır. Dışişlerinden gerekli destek alınır ve Ispanyol Amerikası'nın bağımsızlık savaşını başlatan General Francisco de Miranda'nın ve savaşı kazanan kurtarıcı Simon Bolivar'ın anıtlarının yapılması için girişimlerde bulunur.

  Ataputun heykelinin Karakas da dikilmesinin ardından Ankara'da Venezula'lı iki ünlü insanın heykeli dikilmiştir. Türkiye'deki karşılığı Filinta Önal'ın yaptığı Ankara Çankaya Belediyesi Yıldız'daki Simon Bolivar / General Francisco De Miranda heykelidir. Heykel bronz dökümdür, 2002/ 2004 yılında Venezuela Cumhuriyeti Büyükelçiliği için yapılmıştır. Elindeki kılıç 10 kez koparıldıktan sonra Büyükelçilik etrafına koruma amaçlı demir korkuluk yaptırdı.
  Yâni Venezulalı'ların Ataputa duydukları hayranlıktan dolayı yaptıkları bir heykel değildir. Kemalist Ataputcuların diktiği bir heykeldir. Hatta bu karşılıklı ilişkide heykelin ikisinide Kemalistler yapmıştır.

  Venezuela'daki Ataput heykeli

  Karşılığı olan Ankara'daki Simon Bolivar heykeli

  Karşılığı olan Ankara'daki Miranda heykeli

  3. Meksika Meksiko şehri

  Türkiye Işveren Sendikaları Konfederasyonu'nun girişimiyle Azeri heykeltıraş Sait Rüstem tarafından 2000 yılında tamamlanan ve çeşitli sebeplerden ötürü ilgili bölgeye dikilmesi geciken Ataput heykeli Türkiye'nin kuruluşunun 80. yılı hatırasına, 29 Ekim 2003'te düzenlenen törenle birlikte açıldı. Heykel çimento müstahsilleri işveren Sendikası Başkanı Ahmet Eren'in kendi çabalarıyla gemiyle Meksikaya götürülmiş. Tisk başkanı Refik Baydur'un şahsi çabaları neticesinde bu heykelin Mexico şehrine dikilmesi kararlaştırılmış.

  Burada bir karşılıklı dostluk anlaşması veya kardeş şehir projesi görünmüyor. Meksiko şehrinin kardeş şehri olan istanbul kardeş şehirlik anlaşmasını 2010da imzalamış. Heykel ise anlaşmadan 7 yıl önce dikilmiş. Aynı şekilde izmir Alsancakta bulunan Meksikanın efsane bağımsızlık savaşçısı Emiliano Zapatanın heykeli ise 2010 yılında dikilmiş. Yani Meksikadaki heykelden yine 7 yıl sonra. Yani aralarında bir bağlantı yoktur.

  Her ne olursa olsun bizim Kemalistlerin Ataput kutsayıcılığı neticesinde bu heykel Meksikaya dikilmiş. Meksikalıların Ataputu sevdiğinden değil, onu göğe çıkardıklarından değil, onu en büyük lider olarak tanıdıklarından hiç değil. Hatta eğer Meksikalılar Ataputun yaptığı kültür katliamını öğrenseler Ataput için ne söylerler dersiniz?


  Karşılığı olmayan Meksiko'daki Ataput heykeli

  4. Amerika Birleşik Devletleri, Washington

  Biliyorsunuzdur, yabancı bir devlette bulunan büyükelçilik arsası evsahibi ülkenin toprağı sayılmaz, üzerinde büyükelçiliği bulunan ülkenin toprağı sayılır. Bu yüzden büyükelçilik arsası üzerinde belediyeden izin alması şartıyla istediği tasarrufu yapabilir. Washingtondaki büyükelçilik arsasının üzerinde bir Ataput heykeli bulunuyor, böylesi heykeller Türkiye toprağında sayıldığı için bu heykel için fazla çaba istemiyor, dikkat de çekmiyor. çünkü heykeli görmeniz için konsolosluğa uğramanız lazım. Böylesi heykellere de fazla kulak asan yok.

  Hakkında curcuna çıkarılan heykel Washington şehrinin büyükelçilik misafirhanesinin karşısında Amerikanın toprağının üzerinde bulunmasından dolayı. Aslında burada bile bir bit yeniği var. çünkü 1936 yılında ismet inönü bu misafirhaneyi devlet toprağı olarak almış. Acaba misafirhanenin karşısında bulunan heykel arsasıyla inönünün aldığı arsanın bir alakası varmıdır bilmem. Haberler heykelin bulunduğu arsa Amerikanın kamu alanı diye geçiyor. Herneyse. Heykeli herhalde gemiyle getirmek paralı olacağı için bir Amerikalı heyekltraşa yaptırılmış. Maliyetini Amerikadaki Ataputcu düşünce derneklerinin bir eşinin başkanı karşılamış. Heykel neredeyse büyük bir merasimle 2013 yılında açılmış. Adını vermeyeyim, Ataputcu başkan çok uğraşmışmış.

  şimdi bize yutturulan yalan şu: Amerikalıların Ataputu çok sevdiğinden, çok takdir ettiğinden dolayı bu heykel dikilmişmiş. önce şunu belirtelim. Hiçbir Amerikalı cumhuriyet tarihini Kemalistlerin anlatığından başka bir biçimde bilemez. şimdiki Amerikalılar, okullarımızda papağanın tekrarladığı gibi tekrarlanan yalan tarihimizi bilebilirler. Bir istisna vardır: 1908 ve 1930 yılları arasında yaşamış, Türkiyeyi ziyaret etmiş ve bizzat Türklerle görevinden dolayı olsun vaya olmasın temasda bulunmuş kişilerdir. Sonradan eline kaynaklar tutuşturulan ve Ataput hakkında biyografi yazan Mango ve Kinross gibi Kemalist yabancı yazarlardan bahsetmiyorum. Mesela Ataputla bizzat konuşan Harbour, General Townsend gibi insanlardan bahsediyorum. Neyse. şimdiki Amerikalılar Ataput denilince düşünceleri nedir derseniz, şudur: Bizim okullarımızda tarih derslerinde okutulan beyin yıkama metinleridir. Öyle olduğu halde hiçbir Amerikalı başka bir ülkenin insanına hayranlık duymaz, çünkü Amerika insanlarının kibirleri bütün dünyadan üstündür. Kaldıki kalkacaklar Ataput gibi bir diktatörün heykelini bizzat kendileri dikecekler. Bu heykel sadece ve sadece Amerikadaki Ataputcuların büyük gayretleri sonucunda Amerikalıları heykellerini dikebilmek için iknâ edebilmeleri neticesinde gerçekleşmiştir. Neyse alsınlar Kemalistler güle güle kullansınlar.


  Karşılığı olmayan Washington şehrindeki Sheridan Circle'deki Ataput heykeli

  5. Küba Havana

  istanbul ile Küba Havana şehri 04.07.1992 yılında kardeş şehir anlaşmaları yaparlar. Bu anlaşmayla iki şehire karşılıklı parklar yapılır ve bu parka kardeş şehrin adı verilir. istabuldaki Havan parkı Esenyurt ilçesindedir. O zamanlarda Esenyurt Belediye başkanı Gürbüz Çapan aynı zamanda Kübayla sıkı sıkıya sosyalist ilişkiler içindedir. Masrafı belediyeden karşılanarak 1995 yılında ilk önce Esenyurda Küba kahramanı Marti nin heykeli ve sonra yanına Ataputun heykeli dikilir. 1996da dışışleri Bakanı mason ve güya sosyalist ve herhalde aynı zamanda lakabı malum monşerlerden ismail Cem'in yardımıyla ve bulunan devlet parasıyla bir Ataput heykeli yapılır ve Küba'ya gemiyle gönderilir. Parkların masraflarını Türkiye karşılamaktadır.

  Bizim sosyalizmden dem vuran, soldan çarklı, fakat aslında sosyalizmin temelinin islam olduğunu kavrayamayan ve sadece islam düşmanlığını ve batı kültürünü solculuk zanneden solcular, özellikle sosyalistliğiyle ünlü bir ülke olduğu için Kübaya seyahat ederler. Ve gezdikleri yer neresidir? Küba Havana'daki Ataput heykeli! Türkiye'den götürülen Küba'ya dikilen Ataput! Halbuki Ataputları kendisi hayattayken komunizmi ve solculuğu Türkiyede yok etmeye çalışan kişiydi. Ne kadar büyük bir çelişki, Küba'ya sosyalist bir devlet olduğu için seyahat et ve orada Sosyalizmi yok etmeye çalışan ve heykeli Türkiye'den gitmiş Ataputu ziyaret et. Neyse zâten solcularda ve Kemalistlerde mantık aranmaz.

  Eee, kaldı Küba'lıların Ataput hayranlığı. Gerçekten inanıyormusunuz Kübalıların Ataputu tanıdiğını ve Ataputa hayran olduklarını? Bakınız genç yaşlı Karibik asıllı birisi mesela Kübalı tarihi Küba okullarında okutulan tarih kitaplarında okur. Tarihi ve geçmiş insanları sadece tarihle yakından ilgilinen ve kültür sahibi olmak isteyen insanlar öğrenir. Dünyanın her yerinde bu geçerlidir. Tibetteki 40 yaşındaki bir çiftçi hiç Ataputun adını duymuşmudur sizce? Yüzde bin hayır. Fakat bizim Kemalistler nasıl bir propaganda yapıyorlar? şöyle: Havana'ya gidiyorlar, Ataputun heykelini görüyorlar, sonra şaşkınlıklarını şöyle ifade ediyorlar: "işte Ataputumuz dünyanın en şöhretli, en çok tanınan insanı, yoksa burada Ataputun heykeli ne arasın?" Gerisini size bırakıyorum.

  Havanadaki Ataput heykeli

  Karşılığı olan istanbul Esenyurttaki Marti-Ataput heykeli

  6. Amerika Birleşik Devletleri, Connecticut, New Haven

  Yalova Belediyesinde bulunan Ataput heykeli, hangi sebeple olduğunu fazla araştırmadım, yerinden sökülüp 2010 yılında gemiyle Amerikaya gönderilmiş. Büyük bir ihtimalle bir kardeş şehir ilişkisi sebebiyle Amerikada bir yere dikilecekti, veya Amerikada bulunan ve Türkiyeden daha fazla etkin bulunan Atatürkçülerin bu heykelle bir projeleri vardı. Yıllarca gümrükte bekleyen bu heykeli bir tüccar olan Gökçek almış ve kendi çabasıyla kendi arazisi üzerine yaptığı ve adına Atapark dediği park alanına dikmiş. Büyük bir ihtimal kamu alanı olmadığı için New haven belediyesi buna izin vermiş. Kemalist Atatürkçülerin toplanma yeri olan bu özel park aslında değinmeye değmezdi, fakat şahsi bir Ataputu yüceltme ve ilahlaştırma çabası olduğu için söylenmesi lazım.

  Özellikle Amerikada bulunan ve Kurtuluş Savaşında düşman olan her azınlık veya Türklere karşı olan her taraf o kadar çok fazla Türk karşıtı lobi faaliyetleri yapıyorlar ve kendilerini kurban olarak gösterip, Türkleri ve geçmişini karalamaya çalışıyorlar. Buna karşılık Kemalistler Ataputlarını yüceltmekle meşgullar, Osmanlıyı, islamı karalamakla meşgullar. Bu Ata parkın sahibi de aynı zihniyette. Zaten Ataputcular kendiliğinden Osmanlıyı karalıyorlar, o yüzden Amerikadaki Osmanlı düşmanlarıyla aynı fikirdeler. Sadece 1923den sonraki kendilerine Osmanlı demeyen Türkleri korumaya çalışıyorlar. Neyse.

  Düşünün her vatandaş kapısının önüne putlaştırdığı Ataputun heykelini dikse ne olurdu? Benim aklıma hemen Buda heykeli ve Budaya inananlar geldi. Sizde bir paralellik görmüyormusunuz?


  Karşılığı olmayan New Havendeki Ataput heykeli

  7. Macaristan Budapeşte

  Macaristan denilince aklınıza ne gelir? macaristan nesi ile ünlüdür? Merak etmeyin hiçbir ülke bizim Türkiye gibi kendi diktatörünü putlaştırmamıştır ve herhangi bir ülkenin adı geçtiği zaman o ülkede yaşayan bir insan o ülkeyi temsil etmez. Mesela Çin denilince çoğu insanın aklına en ünlü çinli Mao gelir, fakat çinliler Mao'yu bizim gibi putlaştırmazlar. Mesela çinliler bir ara kendi ülkelerini tanıtırken panda ayısının reklamını yapmışlardı. Bizim Türkiyede insanı ilahlaştırmak o kadar yaygındırki mesela bazı Türkler çinlilerden fazla Mao'ya taparlar. Bazı Türkler Marx'a, Lenin'e, şuna buna taparlar. Mesela bazı Ruslar Lenin'den daha fazla Rus ayısını kendileriyle özleştirirler.

  Macaristan kardeş şehir anlaşması çerçevesinde kendi kültürlerine ait olan bazı şeylerin heykellerini Türkiyeye dikmişler. Macaristanın Türkiyedeki kardeş şehri istanbulun pendik ilçesi. Eylül 2012 Türkiyede yapılan Ataput büstünü Budapeştede bir parkın içine yerleştirmişler. Buna karşılık Pendikte bir Macar parkı yapılmış ve içine ünlü bir Macar futbolcunun heykeli, bir Rubik küpü yapılmış. Bir şaka yapalım. Demekki Macarların Ataput gibi insanüstü özelliklere sahip üstün kahramanları yokmuş, heykelini dikmek için kala kala bir oyuncak küpüyle bir futbolcuya kalmışlar.


  Budapeştedeki Ataput heykeli

  Karşılığı olan Pendikteki Rubik küpü heykeli

  Romanya gezi turu düzenleyen bazı şirketler bile Bükreşteki Atatürk heykelini ziyaret ediyorlar.

  Devamı Sonraya.